Atlantis I


Ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα για μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις.
Το Atlantis I, το οποίο είναι βασισμένο στην οικογένεια εφαρμογών Atlantis ERP και χρησιμοποιείται από μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλές απαιτήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενσωματώνει την πολυετή εμπειρία της UNISOFT στην ανάπτυξη και υποστήριξη του επιχειρηματικού λογισμικού.
Το εξαιρετικό εργονομικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας του Atlantis I προδιαθέτει θετικά το χρήστη, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα του, τόσο κατά τη διάρκεια των καθημερινών λειτουργιών, όσο και κατά την αναζήτηση των πληροφοριών.
Ο μικρός χρόνος εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων από άλλες εφαρμογές καθιστούν το Atlantis I ιδιαίτερα προσιτό σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


Atlantis II


Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για μεγάλες εμπορικές & βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οργανισμούς ιδιωτικού & δημοσίου τομέα.
Το πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Δημιουργεί υποδομή και παρέχει εργαλεία που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη για πολλά χρόνια.
Η πρωτοποριακή οικογένεια ανοικτών εφαρμογών πληροφορικής ATLANTIS ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ομίλων και πολυεθνικών εταιριών, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Με οργανωμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στο αποτέλεσμα και τη μοναδική τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών της UNISOFT, το ATLANTIS II προσομοιώνει και διευκολύνει τις λειτουργικές διαδικασίες και στηρίζει την οργανωτική δομή των επιχειρήσεων.
Ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και την τεράστια εμπειρία της UNISOFT, το ATLANTIS II ενημερώνει για τα αποτελέσματα κάθε δραστηριότητας, υποδεικνύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και υποστηρίζει ουσιαστικά κάθε διοικητική απόφαση σε όλα τα επίπεδα.

Atlantis Entry I


Το πληρέστερο ERP για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Οι ανάγκες ακόμη και των πιο μικρών σύγχρονων επιχειρήσεων απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας.
Το πληροφοριακό σύστημα Atlantis Entry I ανταποκρίνεται με πληρότητα στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της επιχείρησης. Επεξεργάζεται αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδομένων και πληροφοριών, ανεξάρτητα από την πηγή τους.
Το Atlantis Entry I αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης. Αποτελεί ένα δυνατό μηχανισμό πληροφόρησης σε κάθε επίπεδο και βοηθά στη λήψη σωστών αποφάσεων καθώς και στην εκτέλεσή τους
Το Atlantis Entry I είναι το πληρέστερο πρόγραμμα στην κατηγορία του και περιλαμβάνει:
Αποθήκη, Πελάτες – Χρεώστες, Πωλήσεις – Παραγγελιοληψία, Τιμολογιακές Πολιτικές, Εντατική Λιανική, Touch Screen, Παροχή Υπηρεσιών, Προμηθευτές – Πιστωτές, Αγορές – Παραγγελιοδοσία, Τράπεζες – Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Ειδικοί Λογαριασμοί, Εισπράξεις – Πληρωμές, Αξιόγραφα, Πωλητές – Εισπράκτορες, Χρώμα – Μέγεθος, Μαζικοί & Επιλεκτικοί Μετασχηματισμοί Παραστατικών, Γραφικές Φόρμες Εκτύπωσης Παραστατικών, Εναλλακτικοί Κωδικοί, Ξένα Νομίσματα, Group Sets, Οικονομικές & Στατιστικές Εκτυπώσεις

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Atlantis Entry I

 • Διαθέτει πρωτοποριακό, ομοιογενές και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον εργασίας, που εστιάζει στην λειτουργικότητα και την ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών.
 • Ενσωματώνει εργονομικό σχεδιασμό οθόνων, δενδροειδείς δομές οργάνωσης, έξυπνα εργαλεία καθοδήγησης καθώς και Live επικοινωνία εφαρμογής – χρήστη.
 • Χρησιμοποιεί τυποποιημένα μοντέλα βέλτιστης παραμετροποίησης που σε συνδυασμό με τη φιλική μέθοδο εγκατάστασης επιτρέπουν τη προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.
 • Καλύπτει όλες τις οικονομικές & οργανωτικές ανάγκες της σύγχρονης μικρής και μικρομεσαίας εμπορικής επιχείρησης.
 • Παρέχει διαρκή επικοινωνία και υποστήριξη μέσω πρωτοποριακών υπηρεσιών (e-Services, Live update), καθώς και έναν σύγχρονο οδηγό βοήθειας.
 • Αναπτύσσεται και βελτιώνεται συνεχώς μαζί με την επιχείρησή σας.
 • Αποτυπώνει τις πληροφορίες που συλλέγονται, με όλους τους σύγχρονους τρόπους εκτύπωσης (MS Excel, MS Word, PDF, κλπ).
 • Περιέχει, όλα τα στοιχεία που θα αναπτύξουν την επιχείρηση σε μικρό χρονικό διάστημα.

 

Atlantis Entry II


Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Μέχρι τώρα η μηχανογράφηση απαιτούσε πολύμηνη προετοιμασία και εκπαίδευση.
Τώρα το σύστημα οργάνωσης του Atlantis Entry II σας οδηγεί στα βήματα που πρέπει να κάνετε για να οργανώσετε σωστά και γρήγορα μια ολοκληρωμένη μηχανογράφηση στην επιχείρησή σας.
Το Atlantis Entry II είναι το πλήρες εμπορικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της επιχείρησης σας.
Χρησιμοποιεί ένα πρωτοποριακό περιβάλλον εργασίας και χαρακτηρίζεται από επαναστατικές προδιαγραφές που θα σας ενθουσιάσουν.


Atlantis Entry III


Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την μικρομεσαία αγορά
Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή της. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται στην εμπειρία προηγούμενης πρακτικής και επιβάλλεται να απαντά σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.
Η οικογένεια εφαρμογών Atlantis Entry ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις επιχειρήσεων και ομίλων, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συμβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο στη δημιουργία υποδομής και την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, μεγιστοποιεί την ανταγωνιστικότητά τους.
Το νέο πληροφοριακό σύστημα Atlantis Entry III ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της επιχείρησης και καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων και απομακρυσμένων σημείων πώλησης και παραγωγής.


Λειτουργικά πλεονεκτήματα

 • Βασισμένο στην προηγμένη τεχνολογία R.O.A.D.S., είναι ένα σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των πιο αξιόπιστων σχεσιακών βάσεων δεδομένων και μπορεί να λειτουργήσει στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες.
 • Η πρωτοποριακή δομή της διεπιφάνειας χρήσης και των menu, η δυνατότητα σύνθεσης γραμμών εργαλείων (toolbar), ορισμένων από τον χρήστη, καθώς και οι δενδροειδείς δομές οργάνωσης των υποσυστημάτων (tree structures), αποτελούν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας.
 • Συνδέεται και συνεργάζεται ομαλά με όλα τα προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (περιφερειακές εφαρμογές και συστήματα δημιουργίας δεδομένων – ταμειακές μηχανές, συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, barcode κλπ). Παράλληλα, διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες για απ’ ευθείας σύνδεση με εφαρμογές του MS Office.
 • Ενσωματώνει αυτόματη διαδικασία μεταφοράς δεδομένων (data migration) από το Κεφάλαιο, καθιστώντας δυνατή την αδιάλειπτη λειτουργία της μηχανογράφησης, χωρίς την ανάγκη σπατάλης πολύτιμων επιχειρησιακών πόρων.
 • Το Atlantis Entry III αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για τη συνεχή ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Οι διαδικασίες προσθήκης επιπλέον ενοτήτων, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα άμεσης μετάβασης στο Atlantis ΙΙ ERP χωρίς την όποια ανάγκη για data migration, επιτρέπουν την παράλληλη εξέλιξη του μηχανογραφικού σας συστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.