capital B.O.S. capital B.O.S capital B.O.S.

Ενσωματώνοντας πλήθος εργαλείων και λειτουργικών χαρακτηριστικών, το Capital B.O.S, της Unisoft Α.Ε. . Προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα σε κάθε σύγχρονη μικρομεσαία επιχείρηση, επιτρέποντάς σας να αφοσιωθείτε στο business σας και όχι στη διαχείριση ή τη συντήρηση του software. Αξιοποιώντας το πρωτοποριακό παραθυρικό user interface του Capital B.O.S, μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργική ενότητα επιθυμείτε κάθε φορά.

Από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής και εάν βρίσκεστε, διατηρώντας ταυτόχρονα ανοιχτές πολλαπλές διαφορετικές λειτουργίες και κυκλώματα. Όλα τα εργαλεία του Capital B.O.S, όπως πχ ευρετήρια, φίλτρα, αναζητήσεις και εκτυπώσεις, διαθέτουν δυναμικά πεδία που ανανεώνονται αυτόματα κάθε φορά που εργάζεστε. Την ίδια στιγμή, είναι διαθέσιμα παντού μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής και μπορούν να οριστούν εύκολα από το χρήστη, σύμφωνα με τις ανάγκες της εργασίας του. Όλες οι διαχειρίσεις στο Capital B.O.S πραγματοποιούνται σε διαφορετικά κυκλώματα, προσφέροντάς σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τη λήψη αποφάσεων.

Και μάλιστα, μέσα από πολλαπλούς, έτοιμους τρόπους επεξεργασίας και παρουσίασης, όπως γραφικές απεικονίσεις, pivot tables, ABC αναλύσεις, γεωγραφικές κατανομές κα.

Με το Capital B.O.S, το υψηλό κόστος κτήσης και υποστήριξης της μηχανογράφησής σας, είναι οριστικά παρελθόν. Μέσα από ένα δυναμικό και φιλικό περιβάλλον, μπορείτε να τρέχετε τις εργασίες σας, αλλά και να προσαρμόζετε εύκολα την εφαρμογή στις απαιτήσεις σας. Χωρίς εξειδικευμένη βοήθεια, απελευθερώνοντας πολύτιμο χρόνο και πόρους.

Διατίθεται η παρακάτω Gallery Παραθυρικό user interface του Capital B.O.S Όλα τα εργαλεία του Capital B.O.S διαθέτουν δυναμικά πεδία Όλες οι διαχειρίσεις στο Capital B.O.S πραγματοποιούνται σε διαφορετικά κυκλώματα

Το Capital B.O.S. έχει χαμηλές απαιτήσεις

Όλες οι διαχειρίσεις στο Capital B.O.S πραγματοποιούνται σε διαφορετικά κυκλώματα, προσφέροντάς σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τη λήψη αποφάσεων.

Και μάλιστα, μέσα από πολλαπλούς, έτοιμους τρόπους επεξεργασίας και παρουσίασης, όπως γραφικές απεικονίσεις, pivot tables, ABC αναλύσεις, γεωγραφικές κατανομές κα.

Με το Capital B.O.S, το υψηλό κόστος κτήσης και υποστήριξης της μηχανογράφησής σας, είναι οριστικά παρελθόν. Μέσα από ένα δυναμικό και φιλικό περιβάλλον, μπορείτε να τρέχετε τις εργασίες σας, αλλά και να προσαρμόζετε εύκολα την εφαρμογή στις απαιτήσεις σας. Χωρίς εξειδικευμένη βοήθεια, απελευθερώνοντας πολύτιμο χρόνο και πόρους.

Διατίθεται η παρακάτω Gallery Παραθυρικό user interface του Capital B.O.S Όλα τα εργαλεία του Capital B.O.S διαθέτουν δυναμικά πεδία Όλες οι διαχειρίσεις στο Capital B.O.S πραγματοποιούνται σε διαφορετικά κυκλώματα

Το Capital B.O.S. έχει χαμηλές απαιτήσεις