Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στην ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ και υποστήριξης δικτύων αναλαμβάνοντας την σχεδίαση, την υλοποίηση και τη συντήρηση του δικτύου σας. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει την:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ LAN – WAN

 • Μελέτη δικτύου – Εγκατάσταση & παραμετροποίηση
 • Εγκατάσταση & παραμετροποίηση δικτυακού εξοπλισμού (Router, Switches)
 • Εγκατάσταση & παραμετροποίηση Server Software
 • Σύνδεση δικτύου στο Internet
 • Εγκατάσταση & παραμετροποίηση VPN (Virtual Private Network) δικτύου
 • Ασύρματη Δικτύωση

Όλα τα έργα Δομημένης Καλωδίωσης γίνονται σύμφωνα με  τα διεθνή πρότυπα:

 • ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Α, 5 568 Β.1,Β.2,Β.3 ή νεότερο
 • ISO/ IEC DIC 11801
 • CELENEC- EN 50173, 50174,
 • ΤSB 67 Level III,
 • EIA/TIA 606, EIA/TIA 604 FOCIS 2-12, EIA/TIA 604 FOCIS 6, EIA/TIA 455,
 • IEC 793-1/2. 604, IEC 60603 –7 -7

καθώς και σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών (ΦΕΚ Β’767 – 31/12/1992).
Κάθε καλώδιο αριθμείται με μονοσήμαντο αλφαριθμητικό συμβολισμό. Ο ίδιος αλφαριθμητικός συμβολισμός υπάρχει και στα αντίστοιχα πεδία μικτονόμησης όλων των κατανεμητών, καλύπτοντας το διεθνές πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ-606-Α, ISO 14763-2 και CENELEC EN50174.
Μετά το πέρας της εγκατάστασης και τερματισμού του δικτύου θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις για το σύνολο (100%) της καλωδιακής εγκατάστασης (end-to-end), δηλαδή για όλη τη διαδρομή από το σταθμό εργασίας (τηλεπικοινωνιακή πρίζα) μέχρι τον κατανεμητή του ικριώματος με πιστοποιημένο όργανο.