Ο πιο αξιόπιστος τρόπος αξιολόγησης μιας νέας ή μιας υπάρχουσας εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης είναι η πιστοποίησή της με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Με την διαδικασία της πιστοποίησης, μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε οποιοδήποτε λάθος στην διαδικασία της εγκατάστασης καθώς και προβλήματα που προκαλούνται από την κακή ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.