Πρόγραμμα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Warehouse Management System WMS AnaLyseis

Το Wms AnaLyseis είναι ένα λογισμικό διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας κατάλληλο για

Διαχείριση Εισαγωγών

 • Παραλαβές
 • Παραγωγή (χορήγηση – παραλαβή)
 • Ποιοτικός Έλεγχος
 • Cross Docking
 • Επιστροφές

Διαχείριση Παραγγελιών – Διακινήσεων

 • Προετοιμασία Παραγγελιών
 • Διαχείριση αποθεμάτων και παρτίδων (ιχνηλασιμότητα)
 • Προετοιμασία κυμάτων συλλογής παραγγελιών
 • Προγραμματισμός φορτώσεων
 • Διαχείριση μεταξύ αποθηκών
 • Διαχείριση υποκατασκευών

Εσωτερικές Διακινήσεις

 • Εντολές αποθήκευσης
 • Διαχείριση αποθηκευτικών θέσεων
 • Ανατροφοδοτήσεις

Διαχείριση Αποστολών

 • Συσκευασία (packing) και φόρτωση
 • Σήμανση μονάδων logistics
 • Έλεγχος φόρτωσης
 • Έκδοση παραστατικών

Διαχείριση Απογραφών

 • Κανονικές – Μερικές απογραφές
 • Κυκλικές απογραφές

Interface με άλλα Συστήματα

 • Διασύνδεση με ERP

Διαχείριση Ασύρματου Δικτύου και Εντολών Χειριστών

 • Υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο τη συλλογή των στοιχείων και την επικύρωσή τους διασφαλίζοντας την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει.
 • Ανταποκρίνεται σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον λειτουργίας πολλαπλών αποθηκών μέσω απλοποιημένων διαδικασιών.
 • Λειτουργεί ως ένα αυτόνομο σύστημα και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με τα υπάρχοντα συστήματα ERP.
 • Έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί πάνω στη Microsoft NET πλατφόρμα. Αυτού του είδους η μοναδική αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει την εξαιρετική ευελιξία του συστήματος και γρήγορη εφαρμογή σε υπάρχον σύστημα ERP ανεξάρτητα από την πλατφόρμα στην οποία το σύστημα ERP έχει χτιστεί.
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα της εταιρείας μέσω barcodes και RF τεχνολογίας επιτρέποντας τον γρήγορο και εύκολο εντοπισμό τους.