ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού γραφείου στους πελάτες της. Στόχος μας είναι η κάλυψη τόσο της ανάγκης των πελατών μας στον τομέα ανάπτυξης της επιχείρησής τους, όσο και της ανάγκης συντήρησης του εξοπλισμού που ήδη διαθέτουν. Αναλαμβάνουμε την:

  • Πώληση & εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και server.
  • Πώληση & εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών και fax.
  • Πώληση & εγκατάσταση φορολογικών μηχανισμών.
  • Πώληση & εγκατάσταση τηλεφωνικών δικτύων.
  • Εγκατάσταση Τηλεφωνικών κέντρων IP