Αν για σας, η οικονομική επιτυχία περνάει μέσα από το δρόμο της έρευνας και της τεχνογνωσίας, η UNISOFT σας προσφέρει ό,τι καλύτερο στη μηχανοργάνωση της μισθοδοσίας.

Το ATLANTIS ENTRY PAYROLL είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο υπολογισμού και έκδοσης της μισθοδοσίας για επιχειρήσεις και λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία κάθε μεγέθους που αντιμετωπίζει ταχύτατα και αξιόπιστα οποιαδήποτε μισθοδοτική περίπτωση.

 

ATLANTIS ENTRY PAYROLL

Ευέλικτος & Δυναμικός Σχεδιασμός

Το Atlantis Entry Payroll, είναι ένα πραγματικά αξιόπιστο και φιλικό πρόγραμμα μισθοδοσίας.

Όπως όλες οι εφαρμογές της UNISOFT, έτσι και το Atlantis Entry Payroll είναι ανεπτυγμένο σε γραφικό περιβάλλον και εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS).

Περιλαμβάνει έτοιμα σενάρια μισθοδοσίας που επιτρέπουν την άμεση λειτουργία του προγράμματος, καταρρίπτοντας το μύθο της δυσκολίας που δημιούργησε ο χειρισμός παρόμοιων εφαρμογών.

  • Ολοκληρωμένη πληροφόρηση : Χάρη στις δυνατότητες προσαρμογής του προγράμματος σε οποιοδήποτε σύστημα αμοιβής και οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, το Atlantis Entry Payroll είναι κατάλληλο για κάθε είδους επιχείρηση.
  • Το Atlantis Entry Payroll είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και απόλυτα συμβατό με το μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΑ.
  • Επιπλέον, μπορεί να συνδεθεί άμεσα με το Atlantis Entry για τη δημιουργία μιας ενιαίας μηχανογραφικής λύσης.
  • Αυτοματοποίηση εργασιών : Το Atlantis Entry Payroll, εκτελεί αυτόματα όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς για κάθε εργαζόμενο, απαλλάσσοντας έτσι τον υπεύθυνο μισθοδοσίας από τα σύνθετα βήματα επαναληπτικής εκτέλεσης των ίδιων εργασιών για κάθε περίπτωση ξεχωριστά μειώνοντας ταυτόχρονα την πιθανότητα λαθών.
  • Ασφάλεια & Αξιοπιστία : Το Atlantis Entry Payroll, προσφέρει μοναδική προστασία των δεδομένων σας, αφού τα επίπεδα προσπέλασης σε πληροφορίες είναι πολλά και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο με χρήση κλειδιών (passwords).

Η λειτουργία του προγράμματος υποστηρίζεται από την επαγγελματική υποδομή της UNISOFT.

Οργανωμένα τμήματα εκπαίδευσης, τηλεφωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι στη διάθεση των πελατών για οποιαδήποτε θέμα σχετίζεται με τη χρήση της εφαρμογής.