Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΟΥΙΤΑ ΙΙ περιλαμβάνει τις ενότητες ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ, ΠΑΓΙΑ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

Τι περιλαμβάνει:

Όλες οι εφαρμογές έχουν τα χαρακτηριστικά της τεχνολογικής πλατφόρμας ROADS, πάνω στην οποία βασίστηκαν και αναπτύχθηκαν οι πετυχημένες εφαρμογές ERP ATLANTIS και Atlantis Entry.

Οι νέες εφαρμογές της Λογιστικής Σουίτας ΙΙ αξιοποιούν τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει η UNISOFT στην ανάπτυξη διαχειριστικών λογιστικών εργαλείων, εμπειρία που προέρχεται από χιλιάδες ήδη εγκατεστημένες εφαρμογές.

Οι εφαρμογές διαθέτουν σύγχρονο, φιλικό, γραφικό περιβάλλον εργασίας ενώ παράλληλα αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία, όπως χρήση των γνωστών βάσεων δεδομένων (MSQL Server, Oracle), έγκαιρη παραλαβή όλων των νέων εκδόσεων (Live Update), κλπ.

Στις επιμέρους εφαρμογές αξιοποιούνται επίσης νέα εργαλεία, που δίνουν νέες δυνατότητες, όπως ενσωμάτωση εικόνων εντύπων και εκτύπωσή τους με στοιχεία μέσα από την εφαρμογή.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι νέες εφαρμογές διαθέτουν μια σειρά από νέες λύσεις σε σχέση με τη διαχείριση θεμάτων, όπως η περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. στα ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ η οποία έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες, όταν δεν διαθέτουν τις αναλυτικές εγγραφές, να καταχωρούν συνολικά στοιχεία και να την εκτυπώνουν (ο υπολογισμός πραγματοποιείται από την εφαρμογή).

Μία άλλη νέα λύση είναι η ενσωμάτωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη μισθοδοσία με τρόπο πρακτικό και χρήσιμο, δυνατότητα ιδιαίτερα σημαντική για τους χρήστες της εφαρμογής.

Η UNISOFT διατηρεί όλες τις διαδικασίες που αφορούν τη σωστή λειτουργία των εφαρμογών, εμπλουτίζοντας και ανανεώνοντας διαρκώς τα σχετικά στοιχεία και έντυπα.

Με τον τρόπο αυτό, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα live update και παρακολουθούν εύκολα και γρήγορα όλες τις τροποποιήσεις που προκύπτουν από τις αλλαγές στη νομοθεσία.